W poniższym linku znajduje się aktualny cennik krytej pływalni w Proszowicach, ważny od 1.01.2018r

cennik pływalnia v1.0 2018.